Immigration in Bang Phli

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปตลาดทิพย์นิมิตร ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564
✅เฉพาะงานบริการคนต่างด้าวและงานอำนวยการ
✅งานขออยู่ต่อ
✅งานแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
✅แจ้งที่พักอาศัย
✅สงวนสิทธิ์ VISA
✅งานอำนวยการ

เพื่อความสะดวกในช่วงสถานการณ์โควิด ผู้ใช้บริการ หรือประชาชนทุกท่าน
สามารถแอดไลน์ ของตม.สมุทรปราการได้ตาม Link QR CODE
-งานรายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย https://lin.ee/f5T3wYd
-งานขออยู่ต่อ https://lin.ee/g2x1pXI
-งานสืบสวนปราบปราม https://lin.ee/vMgoyrS