O10.ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา ตามระบบ CRIMES ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

 

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566

 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2567

 

 

ณ วันที่ 06 ก.พ. 67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567