O13.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง


ปี 2566

 • เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —
 • เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —
 • เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
  – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 6 ชั้น 45 ยูนิต (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมส่วนประกอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปี 2567

 • มกราคม พ.ศ. 2567
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —
 • กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —
 • มีนาคม พ.ศ. 2567
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —
ณ วันที่ 31 มี.ค. 67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567