O13.ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

 • เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —

 

 • เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —

 

 • เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566
  – ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 6 ชั้น 45 ยูนิต (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมส่วนประกอบของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 • เดือนมกราคม พ.ศ. 2567
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —

 

 • เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
  — ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง —

 

ณ วันที่ 22 ก.พ. 67

กลับสู่หน้าหลัก ITA 2567